Начальник

навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони
Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського

доктор наук з державного управління,

старший науковий співробітник

полковник

Ольга Сальнікова

Сальнікова Ольга

Освіта:

Львівський військовий ордена Червоної Зірки інститут імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного універстету “Львівська політехніка” у 2005 році; освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр міжнародних відносин за напрямом підготовки “Міжнародні відносини”; диплом виданий 23.07.2005;

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2006 році, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за спеціальністю “Міжнародна інформація”; диплом виданий 17.06.2006; офіцер тактичного рівня;

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського у 2013 році, освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю “Педагогіка вищої школи”; диплом виданий 27.06.2013; офіцер оперативно-тактичного рівня;

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського у 2020 році, освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”; диплом виданий 18.06.2020; офіцер оперативно-стратегічного рівня;

Кандидат технічних наук за спеціальністю 21.02.01 – воєнна безпека держави (ВІКНУ, м. Київ, диплом від 17.05.2012);

Старший науковий співробітник за спеціальністю 21.02.01 – воєнна безпека держави (ЦНДІ ОВТ ЗСУ, м. Київ, атестат від 23.09.2014);

Доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (НУОУ ім. Івана Черняховського, м. Київ, диплом від 28.02.2017).

Докторська дисертація була першим комплексним дослідженням у галузі науки “Державне управління”, що полягала у розвитку теоретико-методологічних засад, розробленні науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності державного управління оборонно-промисловим комплексом в умовах, з одного боку, реформування безпекового і оборонного сектору держави, а з іншого – розбудови оборонно-промислового комплексу, що дало змогу запропонувати принципово новий підхід до підвищення ефективності діяльності органів державної влади під час управління оборонно-промисловим комплексом. Як результат, основні положення, висновки та рекомендації дисертації використано: Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Державним концерном “Укроборонпром”, Департаментом воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України тощо.

Baltic Defence College / NATO Strategic Communications Centre of Excellence “Intermediate Strategic Communication Course”.                23-27.03.2020.

Автор понад 200 наукових праць (22 патенти на корисну модель), у т.ч. у закордонних виданнях, за тематикою національної безпеки, державного управління загалом, та стратегічних комунікацій зокрема.

Член сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, а саме особисто приймала участь у розробці та затвердженні Стандарту вищої освіти України за галуззю знань: 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, спеціальністю: 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

Член Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду (робоча підгрупа № 4 “Формування перспективної моделі Збройних Сил та інших складових сил оборони”).

Учасник бойових дій (виконувала обов’язки на посаді начальника об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва – заступника начальника групи координації цивільно-військового співробітнитцва штабу АТО).

Слухач програми “Стратегічне лідерство в секторі безпеки і оборони України” (KMBS).

Володіє англійською, іспанською та грецькою мовами.

StratCom NDU