НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

начальник навчальної лабораторії

лейтенант

Ольга Антоненко

лаборант навчальної лабораторії

працівник Збройних Сил України

Оксана Клімкова

Навчальна лабораторія

Основними завданнями навчальної лабораторії є забезпечення діяльності центру, а саме:

  • створення безпечних умов праці для учасників навчального процесу  відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів;

  • підтримання обладнання та технічних засобів у належному стані;

  • своєчасне та якісне виконання планів, складання звітної документації та представлення її на вимогу у встановленому порядку;

  • ведення діловодства центру.

StratCom NDU