НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ
ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

начальник

науково-дослідної лабораторії проблем розвитку стратегічних комунікацій

кандидат технічних наук

підполковник

Євген Прокопенко

Освіта:

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ” у 2004 році; освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр телекомунікацій за напрямом підготовки “Телекомунікації”; диплом виданий 31.07.2004;

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ” у 2005 році; освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за спеціальністю “Безпека інформації в спеціальних інформаційних системах”; диплом виданий 25.06.2005;

Університет ринкових відносин у 2011 році; освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю “Адміністративний менеджмент”; диплом виданий 28.02.2011;

Національна академія державного управління при Президентові України у 2018 році; освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю “Державне управління”; диплом виданий 28.02.2018;

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського у 2019 році; освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю “Забезпечення військ (сил)”; диплом виданий 14.06.2019;

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології” (ЦНДІ ОВТ ЗСУ, м. Київ, диплом від 12.12.2017);

На військовій службі з 2000 року.

З 2014 року – на посадах науково-педагогічних працівників.

Пріоритетна сфера наукових інтересів – дослідження проблем національної безпеки держави та стратегічних комунікацій.

Автор понад 30 наукових праць (5 патентів на корисну модель), у т.ч. у закордонних виданнях, за тематикою національної безпеки та стратегічних комунікацій.

старший науковий співробітник

науково-дослідної лабораторії проблем розвитку стратегічних комунікацій

підполковник

Boлoдимиp Шипoвський

Освіта:

Житомирський військовий інститут радіоелектроніки імені Сергія Корольова у 2004 році; освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр з радіотехніки за напрямом підготовки “Радіотехніка”; диплом виданий 01.09.2004;

Житомирський військовий інститут радіоелектроніки імені Сергія Корольова у 2005 році; освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст з радіотехніки за напрямом підготовки “Радіоелектронні комплекси, системи та засоби озброєння і військової техніки”; диплом виданий 18.06.2005;

Міжрегіональна Академія управління персоналом  у 2008 році; освітньо-кваліфікаційний рівень юрист за спеціальністю “Правознавство”; диплом виданий 20.08.2008;

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського у 2019 році; освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю  “Управління інформаційною безпекою у Збройних Силах”; тема магістерської роботи: “Обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування окремих комунікаційних каналів в інтересах стратегічних комунікацій в операції Об’єднаних сил”; диплом виданий 14.06.2019;

Partnership for  Peace Training Centre, Республіка Словакія, м. Липтовський Микулаш, міжнародний курс “International Staff Officer Course”, 24.03-02.06.2011;

Defense Language Institute, Lackland AFB. США, міжнародний курс “American Language Course”, 30.01-11.05.2012;

United States Army Signal Center, Fort Gordon. США, міжнародний курс “Basic Signal Officer Course”, 22.05-13.09.2012;

Міжнародна школа цифрового дизайну “Успіх”, м. Київ, курс “Web-майстер”, 03.01-22.06.2016.

Брав участь у міжнародних військових навчаннях, зокрема, як керівник польової групи центру СІМІС в українсько-американських командно-штабних навчаннях із залученням військ “Rapid Trident-2019” (“Стрімкий тризуб-2019”).

Володіє англійською мовою.

Учасник бойових дій.

науковий співробітник

науково-дослідної лабораторії проблем розвитку стратегічних комунікацій

старший лейтенант

Марія Подибайло

Освіта:

Донецький національний університет у 1997 році; освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” за напрямком підготовки “історія”; диплом виданий 30.06.1997;

Донецький національний університет у 2001 році; навчання в аспірантурі за напрямком підготовки “Історія України”.

З 2001 по 2019 рік – викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету. Протягом всього періоду розробила і викладала навчальні курси: “Міжнародні відносини та світова політика”, “Міжнародна інформація”, “Інформаційна безпека”, “Конфліктологія та теорія переговорів”, “Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах”.

З 16 травня 2017 до 30 травня 2020 рр.  обіймала посаду начальника Групи моніторингу інформаційного простору і протидії Донецького обласного військового комісаріату.

Defense Information SchoolFort George GMeadeMarylandUSA, курс “Public Affairs Seminar for Internetional Students.   Диплом виданий 16.05.2019.

Joint Special Operations University (м.Київ) у 2019 році; курс зі спеціальних інформаційних операцій з 03 по 07 червня 2019 року. 

Пріоритетна сфера наукових інтересів – суспільно-політичні процеси на Донеччині;  інформаційне протиборство; загрози інформаційній безпеці України.

Авторка понад 20 наукових статей з історії, політології, міжнародних відносин, інформаційної безпеки. 

Володіє англійською мовою.

Учасник бойових дій.

Науково-дослідна лабораторія проблем розвитку стратегічних комунікацій

Структурний підрозділ центру, який проводить наукові дослідження з актуальних проблем, пов’язаних з розвитком стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони.

До складу лабораторії входять:

  • начальник лабораторії;

  • старший науковий співробітник;

  • науковий співробітник.

Основними завданнями науково-дослідної лабораторії є:

  • розробка методик та проведення оцінки й аналізу тенденцій інформаційного простору;

  • проведення наукових досліджень з питань розбудови спроможностей системи стратегічних комунікацій та узагальнення досвіду;

  • співпраця з міжнародними науково-дослідними аналітичними установами, організаціями, що здійснюють підготовку та дослідження з питань стратегічних комунікацій.

StratCom NDU