Бібліотека

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА НАПРЯМКОМ STRATCOM


Дорожня карта Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою національної безпеки і оборони  України та Міжнародним секретаріатом НАТО

Угода про наміри про співпрацю Апарату РНБО України і Центром передового досвіду НАТО із стратегічних комунікацій

Засади реалізації стратегічних комунікацій у системі Міністерства оборони України

Доктрина зі стратегічних комунікацій

Концепція стратегічних комунікацій МО України та ЗС України

Стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України

Комунікаційна стратегія Міністерства закордонних справ України

Доктрина публічного спілкування

Збірник законодавчих, нормативно-правових та інших актів щодо зв’язків з громадськістю у Збройних Силах України

Методичний посібник з організації військових зв’язків з громадськістю

Методичні рекомендації з використання соціальних мереж у Збройних Силах України

Доктрина “Доктрина цивільно-військове співробітництво”

Методичний посібник для військ з питань цивільно-військового співробітництва

Доктрина військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ

Доктрина розвитку військового лідерства у Збройних Силах України

Внутрішні вкомунікації військового лідера. Порадник для офіцерів та сержантів

Методика внутрішньокумунікаційної роботи

Культура відносин у військовому колективі. Порадник командиру

Доктрина інформаційної безпеки України

Закон України Про основні засади забезпечення кібербезпеки України

Стратегія кібербезпеки України

Стратегічний оборонний бюлетень України (2016)

Стратегічний оборонний бюлетень України (2021)

Порадник “Медіаграмотність. Практичні поради військовослужбовцям Збройних Сил України”

Соціальні медіа ресурси та їх роль у сучасному інформаційному просторі

Пам’ятка щодо забезпечення інформаційної безпеки при роботі в мережі Інтернет

Система стратегічних комунікацій держави у воєнній сфері. Терміни та визначення

Словник військових термінів

Термінологічний словник у сфері військових зв’язків з громадськістю

Біла книга 2014-2018

Біла книга 2021. Служба зовнішньої розвідки

ВИДАННЯ НАТО ЗА НАПРЯМКОМ STRATCOM


NATO Military Policy on Strategic Communications

NATO Strategic Communication Handbook

Improving NATO Strategic Communications Terminology

ПУБЛІКАЦІЇ ЦЕНТРУ ЗА НАПРЯМКОМ STRATCOM

Stratcom (2020) 1

Stratcom (2021) 2

Стратегічні комунікації у сфері забезпечення національної безпеки та оборони: проблеми, досвід, перспективи. І міжнар. наук.-практ. конф., 1 жовт. 2020 р.: тези доповідей

Стратегічні комунікації у сфері забезпечення національної безпеки та оборони: проблеми, досвід, перспективи. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1 жовт. 2021 р.: тези доповідей

Основи стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони

Зв’язки з громадськістю як елемент стратегічних комунікацій: досвід США

Інформаційні та психологічні операції як елементи стратегічних комунікацій: досвід НАТО

Військова політика НАТО зі стратегічних комунікацій.MC_0628

Порівняльна характеристика термінів і визначень у сфері стратегічних комунікацій за стандартами НАТО: глосарій

Термінологічний довідник НАТО зі стратегічних комунікації

ВИДАННЯ ЗА НАПРЯМКОМ STRATCOM

Current Issues of Military Specialists Training in the Security and Defence Sector Under Conditions of Hybrid Threats

Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України

Гибридная война: РФ против стран Балтии

Гібридні загрози Україні і суспільна безпека

Внутрішня кухня російської гібридної війни проти України

Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі

Війни інформаційної епохи

Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця

Основи стратегічних комунікацій за стандартами НАТО

Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах

Стратегічні комунікації: словник

Стратегічні комунікації у фокусі співробітництва Україна – ЄС – НАТО

Gabriele Cosentino. Social Media and the Post-Truth World Order. The Global Dynamics of Disinformation

Державна політика у сфері національного брендингу

Публічна дипломатія: конспект лекцій. Частина І

Публічна дипломатія: конспект лекцій. Частина ІІ

Дипломатична історія України

Як розпізнати пропаганду у ЗМІ

Інформаційно-психологічні операції: планування, протидія, технології

Спеціальні інформаційні операції кремля

Міжнародні відносини та зовнішня політика України

Дипломатія

Внутрішні комунікації військового лідера

Базові поняття стратегічних комунікацій: стандарти на основі документів НАТО

Организация информационных действий вооруженных сил

Довідник з протокольних питань

Воїн і мобільний телефон

Комунікаційний інструментарій

Комунікаційно-контентна безпека: гібридно-месіанські агресії

Special KREMLIN information operations

Конфлікти, що змінили світ

Ауліна О. Політична міфологія в інформаційних війнах

Балкус Т. Стратегічні комунікації

Говорухіна М. Стратегічна комунікація у громадських організаціях

Гумба Н. Правда про людину

Кацалап В. Планування інформаційної операції за стандартами НАТО

Кулеба Д. Війна за реальність

Магда Є. Тренди гібридного впливу Росії

Палагусинець Р. Механізм формування інтелектуального капіталу дипломатичної служби як складова державного управління: теорія і практика

Патрикаракос Д. Війна у 140 знаках

Почепцов Г. Дезінформація

Сивак Т. Стратегічні комунікації у системі публічного управління України

Тертичка В. Стратегічне управління

Щербак Н. Парламентський вимір реформи державного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід

StratCom NDU