Бібліотека

Доктрина зі стратегічних комунікацій

Основи стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони

Стратегічні комунікації у сфері забезпечення національної безпеки та оборони: проблеми, досвід, перспективи: І міжнар. наук.-практ. конф., 1 жовт. 2020 р.: тези доповідей

Військова політика НАТО зі стратегічних комунікацій.MC_0628

Стандарти підготовки з питань стратегічних комунікацій НАТО.ASCP-01

Зв’язки з громадськістю як елемент стратегічних комунікацій: досвід США

STRATCOM (2020) 1

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДОВІДНИК НАТО ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Порівняльна характеристика термінів та визначень

Воєнні аспекти протидії “гібридній” агресії: досвід України

В. Паливода. Діяльність спеціальних служб іноземних держав у мінливому світі

Державна політика у сфері національного брендингу

М.Говорухіна. Стратегічна комунікація у громадських організаціях

Публічна Дипломатія: конспект лекцій ч.1

Доктрина “Цивільно-військове співробітництво” 2020_07_02

Дипломатична історія України

Як розпізнати пропаганду у ЗМІ

В.Тертичка. Стратегічне управління

Публічна Дипломатія: конспект лекцій ч.2

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА: РФ ПРОТИВ СТРАН БАЛТИИ

Інформаційно-психологічні операції: планування, протидія, технології

Міжнародні відносини та зовнішня політика України

Внутрішні комунікації військового лідера

Дипломатія

Система стратегічних комунікацій держави у воєнній сфері. Терміни та визначення

NATO STRATEGIC COMMUNICATION HANDBOOK

Доктрина публічного спілкування. 2020_09_19

Словник військових термінів

Организация информационных действий вооруженных сил

Довідник з протокольних питань

Спеціальні інформаційні операції кремля

Д. Патрикаракос. Війна у 140 знаках

NATO MILITARY POLICY ON STRATEGIC COMMUNICATIONS

Внутрішня кухня російської гібридної війни проти України

Гібридні загрози Україні і суспільна безпека

Комунікаційний інструментарій

Комунікаційно-контентна безпека: гібридно-месіанські агресії

Дорожня карта Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між РНБО України та МС НАТО

Основи стратегічних комунікацій за стандартами НАТО

Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах

Т.Балкус. Стратегічні комунікації

Д. Кулеба. Війна за реальність

Доктрина інформаційної безпеки України

Стратегічний оборонний бюлетень України

Закон України Про основні засади забезпечення кібербезпеки України

Special KREMLIN information operations

Базові поняття стратегічних комунікацій: стандарти на основі документів НАТО

Стратегічні комунікації у фокусі співробітництва Україна – ЄС – НАТО

Стратегічні комунікації: словник

Стратегія кібербезпеки України

Біла книга 2014-2018

Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі

Концепція стратегічних комунікацій МО України та ЗС України

Г. Почепцов. Дезінформація

StratCom NDU